logotipi fondova1

O projektu "Zaželi dobro bližnjemu"

 
Naziv projekta:
"Zaželi dobro bližnjemu"
 
Naziv korisnika: Udruga Obnova
 
Naziv partnera: 
 
Razdoblje provedbe:
od 25. srpnja 2020. do 25. siječnja.2022. godine
 
Kratak opis projekta:
 
Kroz projekt se zapošljavaju tri prethodno nezaposlene pripadnice žene, a svaka će pružati pomoć i podršku za 6 krajnjih korisnika (ukupno 18 starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju). Projektom će se omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za žene te osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz verificirane programe osposobljavanja koje će u sklopu projekta završiti. Ujedno će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života svih sudionica i krajnjih korisnika. 
 
 
 

Zazeli dobro bliznjemu reklamni materijal

Prvi EU projekt udruge Obnova: Zaželi dobro bližnjemu!

 

zazeli dobroU srpnju 2020. udruga Obnova započela je s provedbom svoga prvoga EU projekta – Zaželi dobro bližnjemu!

Projekt je prijavljen u okviru ESF poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena faza II.“, a trajanje projekta je predviđeno za razdoblje od 18 mjeseci.

Kroz projekt su zaposlene četiri prethodno nezaposlene žene, koje su pružale pomoć i podršku ukupno 19 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Njihove usluge obuhvaćale su pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće domova,  pomoć u socijalnoj integraciji i pružanje podrške kroz razgovore i druženje.

Ženama zaposlenima kroz projekt omogućeno je pohađanje verificiranih programa osposobljavanja za aranžiranje cvijeća i za internetski marketing, čime im se omogućilo stjecanje uvjerenja o osposobljavanju za navedena zanimanja kako bi im se povećala konkurentnost na tržištu rada i omogućilo lakše zapošljavanje i nakon završetka projekta.  

Udruga Obnova projekt je provodila u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb. Ukupna vrijednost projekta je 278.597,94 HRK od čega je iznos EU potpore 236.808,25 HRK, odnosno 85%.

Osim što pridonose široj društvenoj zajednici, EU projekti pridonose i jačanju kapaciteta organizacija koje ih provode.

Provedbom ovoga projekta, koji je u završnoj fazi, udruga Obnova stekla je vrijedno iskustvo i ojačala ljudske resurse za upravljanje budućim projektima.

 

eu logotipi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Obnova.


obnova.com.hr © 2021. All Rights Reserved.    

Europska unija

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Udruge Obnova.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.