logotipi fondova1

O projektu "Zaželi dobro bližnjemu"

 
Naziv projekta:
"Zaželi dobro bližnjemu"
 
Naziv korisnika: Udruga Obnova
 
Naziv partnera: 
 
Razdoblje provedbe:
od 25. srpnja 2020. do 25. siječnja.2022. godine
 
Kratak opis projekta:
 
Kroz projekt se zapošljavaju tri prethodno nezaposlene pripadnice žene, a svaka će pružati pomoć i podršku za 6 krajnjih korisnika (ukupno 18 starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju). Projektom će se omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za žene te osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz verificirane programe osposobljavanja koje će u sklopu projekta završiti. Ujedno će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života svih sudionica i krajnjih korisnika. 
 
 
 

Zazeli dobro bliznjemu reklamni materijal

Zaželi – program zapošljavanja žena faza II – doprinos široj društvenoj zajednici

 

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena faza II“, u okviru kojega se provodi projekt „Zaželi dobro bližnjemu!“ -  ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Kroz projekt "Zaželi dobro bližnjemu!" željelo se zaposliti 3 prethodno nezaposlene pripadnice ranjivih skupina, kako bi pružile usluge pomoć i podrške, svaka za 6 krajnjih korisnika (ukupno 18 starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju). Projektom se željelo omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za žene iz ciljne skupine te osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem kroz programe osposobljavanja.

Želja nam je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života svih sudionica i krajnjih korisnika.

 

eu logotipi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Obnova.


obnova.com.hr © 2021. All Rights Reserved.    

Europska unija

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Udruge Obnova.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.