Popis blogova 2019. g. (kronološki)

 

1. Božidar Theodoros: Istina kao vrhovno načelo povijesti kao znanosti i distinkcija od kolektivnog pamćenja / 5.1.2019.

2. Evan MacIan: O selu / 12.1.2019.

3. Luka Vladanović: Blut und erde – nacija bez Logosa / 19.1.2019.

4. Marko Paradžik: Bog? / 24.1.2019.

5. Božidar Theodoros: Kliofest ili Marxistjugosrbofest u Zagrebu? / 31.1.2019.

6. Mario Jurčec: Michel Houellebecq i europska kultura pesimizma / 14.2.2019.

7. Evan MacIan: Iredenta jučer, danas, sutra / 2.3.2019.

8. Marko Paradžik: Kako trebamo promatrati povijest? / 5.3.2019.

9. Josip Medak: O slatki, strani dome / 11.3.2019.

10. Evan MacIan: Zoolatrija / 21.3.2019.

11. Mario Jurčec: Dvadeset godina arheofuturizma - jedna anatomija / 6.4.2019.

12. Evan MacIan: Hrvatska i ja / 8.4.2019.

13. Ivan Dadić: Proljeće u duši / 17.4.2019.

14. alchymia: “Doubt is the key to knowledge” (Persian Proverb). To what extent is this true in two areas of knowledge? / 25.4.2019.

15. Marko Paradžik: Smije li se Crkva baviti politikom? / 29.4.2019.

16. Marko Mustić: Kuda idemo? / 30.4.2019.

17. Božidar Theodoros: Filozofija egzistencijalizma - I dio: Bog i Sartre u Filozofiji egzistencijalizma / 2.5.2019.

18. Branimir Grabić: Teorije o neslavenskom podrijetlu Hrvata i njihovo stigmatiziranje / 5.5.2019.

19. Božidar Theodoros: Filozofija egzistencijalizma II. dio – Svevremena aktualnost filozofije egzistencijalizma / 8.5.2019.

20. Julienne Bušić: Deveti krug: Izdaja (prvi dio) / 12.5.2019.

21. Julienne Bušić: Deveti krug pakla: Izdaja (drugi dio) / 15.5.2019.

22. Julienne Bušić: Deveti krug pakla: Izdaja (treći dio) / 18.5.2019.

23. Josip Medak: Pomirba Hrvata / 20.5.2019.

24. Julienne Bušić: Dani povijesti / 2.6.2019.

25. Evan MacIan: Andrija Hebrang stariji, između mita i stvarnosti / 9.6.2019.

26. Marko Paradžik: Jesu li za društvo bitniji umjetnici i filozofi ili državnici? / 23.6.2019.

27. Ivan Dadić: Arhitekt kopalja / 25.6.2019.

28. Božidar Theodoros: Pravnici u povijesti / 4.7.2019.

29. Ivan Dadić: Leteća gostiona / 7.7.2019.

30. Ivica Spindl: Kako bolan Hercegovine nema? / 17.7.2019.

31. Luka Vladanović: Stepinac i majeutika pape Franje / 24.7.2019.

32. Ivan Novokmet: Junacima / 28.7.2019.

33. Evan MacIan: Jesmo li se pomirili? / 29.7.2019.

34. AdornoMarcuse: Praxis – (anti)nacionalizam po potrebi / 2.8.2019.

35. Marko Paradžik: Je li važno za osobu da stvori obitelj? / 6.8.2019.

36. Dominik Tomić: Mi Europljani i naše zablude, dio I / 13.8.2019.

37. Dominik Tomić: Mi Europljani i naše zablude, dio II / 17.8.2019.

38. Mladen Kaldana: Dragan Markovina i povijesna istina (uz cinične političke digresije) / 21.8.2019.

39. Ivica Spindl: Predsjednik iz našega sokaka / 28.8.2019.

40. Dominik Tomić: Nepoznati Voltaire i Francuska revolucija / 18.10.2019.

41. Evan MacIan: Duh Dragutina Bubnja / 22.10.2019.

42. Mladen Kaldana: Povijest ciklični proces (Historia est magistra vitae [mortis], 11/9 = 12/7) / 22.11.2019.

43. Dominik Tomić: Mali u procjepu velikih: »hrvatski« scenarij Bugarske nakon II. svj. rata / 8.12.2019.

44. Evan MacIan: O Tuđmanu – povodom dvadesete obljetnice smrti (I. dio) / 10.12.2019.

45. Evan MacIan: O Tuđmanu – povodom dvadesete obljetnice smrti (II. dio) / 18.12.2019.